اخبار و رویدادها

ثبت نام در سامانه پژوهشیار قابل توجه اساتید و دانشجویان ارشد

ثبت نام در سامانه پژوهشیار قابل توجه اساتید و دانشجویان ارشد

کلیه دانشجویان مقطع ارشد از این به بعد، جهت ارائه پیشنهاد موضوع و پروپوزال های خود ملزم به ثبت نام در سامانه پژوهشیار https://ris.iau.ac.ir میباشند . همجنین اساتید نیز جهت راهنمایی و مشاوره پروپوزال دانشجویان فوق لازم است در سامانه فوق ثبت نام کنند
جابجایی زمان نشست   معاون محترم پژوهشی با دانشجویان کارشناسی ارشد به درخواست دانشجویان

جابجایی زمان نشست معاون محترم پژوهشی با دانشجویان کارشناسی ارشد به درخواست دانشجویان

با توجه به درخواست دانشجویان ارشد جهت جابجایی زمان نشست با معاون محترم پژوهشی جهت بررسی مشکلات این دانشجویان جلسه فوق درروز پنج شنبه ۲۹ آذر ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن کنفرانس دانشکده واقع در طبقه چهارم دانشکده برگزار میگردد.
منظومه علمی، راهبردها و نظام موضوعات مدیریت  شبکه حمل ونقل وارتباطات

منظومه علمی، راهبردها و نظام موضوعات مدیریت شبکه حمل ونقل وارتباطات

دانشگاه یادگار امام(ره) شهرری و به تبع آن دانشکده مدیریت وحسابداری به عنوان قطب حمل ونقل در نظر دارد در گام نخست با بیان چالش های اصلی حمل ونقل در راستای طرح های پژوهشی و موضوعات کلان وخرد با رویکرد حل مسئله در این جهت حرکت نماید. لذا چالش ها،راهبردها ،اعداف غایی و عینی و موضوعات به ترتیب زیر ارائه می گردد. چالش ها عبارت است از:..............

.
.
.
.
.
.
.

اعلانات دانشکده مدیریت و حسابداری

شروع فعالیت های مربوط به امتحانات

رشته‌های تحصیلی