دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری به عنوان قطب علمی شبکه های ارتباطی و حمل و نقل شناخته شده است و در این راستا حرکت های جدید را در جهت تبدیل شدن به دانشگاه حل مساله آغاز کرده است.

رشته‌های تحصیلی