اخبار و رویدادها

مراحل تصویب پایان نامه  دانشجویان کارشناسی ارشد در شورای تخصصی گروه در دانشکده مدیریت و حسابداری

مراحل تصویب پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد در شورای تخصصی گروه در دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشجوی ترم سه مطابق آئین نامه می تواند قبل از اخذ واحد پایان نامه موضوع پایان نامه را به گروه جهت تصویب ارائه نموده البته قبل از این اقدام موارد زیر انجام گیرد :
ثبت نام در سامانه پژوهشیار قابل توجه اساتید و دانشجویان ارشد

ثبت نام در سامانه پژوهشیار قابل توجه اساتید و دانشجویان ارشد

کلیه دانشجویان مقطع ارشد از این به بعد، جهت ارائه پیشنهاد موضوع و پروپوزال های خود ملزم به ثبت نام در سامانه پژوهشیار https://ris.iau.ac.ir میباشند . همجنین اساتید نیز جهت راهنمایی و مشاوره پروپوزال دانشجویان فوق لازم است در سامانه فوق ثبت نام کنند

اعلانات دانشکده مدیریت و حسابداری

شروع فعالیت های مربوط به امتحانات

رشته‌های تحصیلی