اخبار و رویدادها

منظومه علمی، راهبردها و نظام موضوعات مدیریت  شبکه حمل ونقل وارتباطات

منظومه علمی، راهبردها و نظام موضوعات مدیریت شبکه حمل ونقل وارتباطات

دانشگاه یادگار امام(ره) شهرری و به تبع آن دانشکده مدیریت وحسابداری به عنوان قطب حمل ونقل در نظر دارد در گام نخست با بیان چالش های اصلی حمل ونقل در راستای طرح های پژوهشی و موضوعات کلان وخرد با رویکرد حل مسئله در این جهت حرکت نماید. لذا چالش ها،راهبردها ،اعداف غایی و عینی و موضوعات به ترتیب زیر ارائه می گردد. چالش ها عبارت است از:..............
ضرورت تعریف پرپوزالها درراستای قطب حمل و نقل

ضرورت تعریف پرپوزالها درراستای قطب حمل و نقل

با توجه با اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری بعنوان "قطب شبکه های ارتباطی و حمل و نقل " انتخاب شده است، ضرورت دارد پرپوزال ها ی دانشجویان کارشناسی ارشد در راستای "قطب شبکه های ارتباطی و حمل و نقل" قرار گیرند✅
پخش فیلم آموزشی نحوه پروپوزال نویسی

پخش فیلم آموزشی نحوه پروپوزال نویسی

فیلم آموزشی " نحوه پروپوزال نویسی " در محل اتاق دفاع دانشکده مدیریت و حسابداری

.
.
.
.
.
.
.

اعلانات دانشکده مدیریت و حسابداری

شروع فعالیت های مربوط به امتحانات

رشته‌های تحصیلی