معرفی دانشکده

معرفی دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده مدیریت و حسابداری در سال ۱۳۹۲ رسماً تصویب و به عنوان دانشکده مستقل فعالیت خود را آغاز نمود. در حال حاضر این دانشکده در سطح کارشناسی دارای 6 رشته و در سطح کارشناسی ارشد دارای 17 رشته می باشد. گروه مدیریت صنعتی با بیش از ۲۸سال سابقه تاسیس یکی از قدیمی ترین گروه های آموزشی این دانشکده بوده و هم اکنون مجموعه مدیریت در 13 گرایش دانشجوی کارشناسی ارشد دارد. همچنین گروه حسابداری با سابقه بیش از ۱۴ سال و نزدیک به 5800 نفر دانشجوی فعال در مقاطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد، بزرگترین گروه آموزشی دانشگاه واحد یادگارامام(ره) محسوب می شود. دیگر گروههای آموزشی این دانشکده عبارت است از گروه علوم تربیتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و گروه آموزش ابتدایی. این دانشکده دارای یک سالن کنفرانس بسیار مجهز ، یک اتاق دفاع و سمینار و دو اتاق استقرار و مطالعه استادان می باشد.

راهنمای اتاقهای اداری دانشکده
همکف آموزش امتحانات بایگانی آموزش امور کلاسها انتظامات دفتر فرهنگ دفتر مشاوره انجمن 
طبقه اول مدیر گروه حسابداری مدیر گروه بازرگانی و صنعتی اتاق دفاع رئیس اداره پژوهش حسابداری دانشجوئی      
نیم طبقه اول دفتر اساتید اتاق سمینار            
طبقه دوم ریاست دانشکده معاون دانشکده فارغ التحصیلان مدیر گروه ارشد مدیریت

مدیر گروه علوم تربیتی

و آموزش ابتدائی

     
طبقه سوم اتاق کنفرانس              

 

تعداد و شماره کلاسها
        شماره طبقه    تعداد کلاس شماره کلاسها
همکف 10 101-102-103-101-105-106-107-108-109-110
نیم طبقه همکف 3 111-112-113
طبقه اول 14 201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-212-213-214-215
طبقه دوم 15 301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315
نیم طبقه دوم 3 316-317-318
طبقه سوم 5 319-320-321-322-323

 

کلاسهای مجهز به ویدئو پروژکتور
شماره طبقه تعدادکلاسها شماره کلاسها
همکف 8 101-102-103-104-105-106-108-109
نیم طبقه همکف 2 111-113
طبقه اول 11 202-204-205-206-207-209-210-212-213-214-215
طبقه دوم 12 301-302-303-304-305-306-310-311-312-313-314-315
نیم طبقه دوم 1 316

 

         رشته های دانشکده مدیریت و حسابداری نیمسال دوم 1397-1396

 

نام رشته

مقطع

1

آموزش و بهسازی منابع انسانی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

2

حسابداری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

3

مدیریت– MBA مدیریت بازاریابی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

4

مدریت اجرائی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

5

مدیریت شهری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

6

مدیریت بازرگانی   بازاریابی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

7

مدیریت بازرگانی مدیریت مالی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

8

مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیکی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

9

مدیریت دولتی تشکیلات و روشها

کارشناسی ارشد ناپیوسته

10

مدیریت دولتی مدیریت مالی دولتی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

11

مدیریت دولتی بودجه و مالیه عمومی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

12

مدیریت دولتی طراحی سازمانهای دولتی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

13

مدیریت دولتی توسعه منابع انسانی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

14

مدیریت مالی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

15

مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات

کارشناسی ارشد نا پیوسته

16

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

17

مدیریت کسب و کار - بازاریابی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

18

مدیریت کسب و کار - فناوری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

19

مدیریت کسب و کار - استراتژی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

20

علوم تربیتی برنامه ریزی درسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

21

علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

22

حسابداری

کارشناسی پیوسته

23

علمی کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

24

علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی پیوسته

25

مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته

26

مدیریت صنعتی

کارشناسی پیوسته

 

آمار اعضای هیئت علمی دانشکده به تفکیک گروه های آموزشی

گروه

تعداد کل اعضای هیئت علمی

فوق لیسانس

دانشجوی دکتری

دکتری

مدیریت بازرگانی

۶

-

1

5

مدیریت صنعتی

۱۴

2

4

8

حسابداری

۶

0

4

2

علوم تربیتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

۷

0

2

5

آموزش ابتدایی

۶

-

3

3

 

 

 تعداد دانشجویان هر رشته در نیمسال دوم 1397-1396

ردیف

نام رشته

مقطع

تعداد دانشجو

1

آموزش و بهسازی منابع انسانی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

28

2

حسابداری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

139

3

مدیریت – MBA مدیریت بازاریابی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

121

4

مدریت اجرائی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

146

5

مدیریت شهری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

108

6

مدیریت بازرگانی بازاریابی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

88

7

مدیریت بازرگانی مدیریت مالی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

18

8

مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیکی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

83

9

مدیریت دولتی تشکیلات و روشها

کارشناسی ارشد ناپیوسته

21

10

مدیریت دولتی مدیریت مالی دولتی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

14

11

مدیریت دولتی بودجه و مالیه عمومی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

99

12

مدیریت دولتی طراحی سازمانهای دولتی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

83

13

مدیریت دولتی توسعه منابع انسانی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

88

14

مدیریت مالی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

143

15

مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات

کارشناسی ارشد نا پیوسته

24

16

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

95

17

مدیریت کسب و کار - بازاریابی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

17

18

مدیریت کسب و کار - فناوری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

16

19

مدیریت کسب و کار - استراتژی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

17

20

علوم تربیتی برنامه ریزی درسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

33

21

علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

26

22

حسابداری

کارشناسی پیوسته

874

23

علمی کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

1343

24

علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی پیوسته

126

25

مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته

1178

26

مدیریت صنعتی

کارشناسی پیوسته

425

 
مدیران و کارشناسان گروه

گروه

نام مدیر گروه

نام کارشناس گروه

کارشناسی مدیریت بازرگانی

آقای سید ابوالقاسم هاشمی فراشاه

خانم بتول مظهری

کارشناسی مدیریت صنعتی

خانم معصومه بلخاری

کاردانی پیوسته حسابداری

آقای دکتر حمیدرضا حبیبی

آقای ابراهیم قلی زاده و آقای داود بدری

کاردانی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت

خانم دکتر اعظم سلیمانی

خانم حشمت السادات برازی

کارشناسی  ارشد علوم تربیتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

آقای دکتر مهرداد ناظری

خانم حشمت السادات برازی
آقای عسگری 

کارشناسی علوم تربیتی- روانشناسی، برنامه ریزی درسی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کاردانی ناپیوسته آموزش ابتدایی

آقای دکتر مهرداد ناظری

 آقای علیخانی