مدیر گروه مدیریت صنعتی و بازرگانی

تعداد بازدید:۱۹۲۸

 

سر کار خانم دکتر سهیلا داروئیان

مدیر گروه کارشناسی مدیریت صنعتی و بازرگانی

تلفن 2413- 55229200 الی 55229210

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸