اعضای هیات علمی

لیست اعضاء هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری

اعضای هیات علمی  تمام وقت گروه حسابداری

ردیف

نام اعضا

مرتبه علمی

رشته/ گرایش

1

حمیدرضا حبیبی

استادیار

حسابداری

2

ناهید مهدیزاده

مربی

حسابداری

3

محمد جهانگیریان

مربی

حسابداری

4

وجیهه رحمتی

مربی

حسابداری

 
 

 

اعضاء هیات علمی  تمام وقت گروه علوم تربیتی

ردیف

نام اعضا

مرتبه علمی

رشته/گرایش

۱

حسینعلی جاهد

استادیار

مدیریت و آموزش عالی

۲

نسرین قنبری

استادیار

برنامه ریزی درسی

۳

داریوش مطلبی

استادیار

علم اطلاعات و دانش شناسی

۴

رضا گودرزی

مربی

آموزش ابتدایی

۵

معصومه عرفانی

استادیار

مدیریت آموزشی

۶

حسین احمدی

استادیار

فلسفه آموزش و پرورش

۷

لیلا صفایی فخری

استادیار

مدیریت آموزشی

۸

داود عبدالهی

مربی

برنامه ریزی آموزشی

۹

مهرداد ناظری

مربی

جامعه شناسی

 

 

اعضاء هیات علمی گروه مدیریت

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی

مرتبه علمی

1

منصور صمدی

دکتری

مدیریت بازرگانی - بازاریابی

دانشیار

2

محمدرضا عسگری

دکتری

مدیریت بازرگانی - مالی

دانشیار

3

نازنین پیله وری

دکتری

مدیریت صنعتی - تولید

دانشیار

4

اعظم سلیمانی

دکتری

مدیریت بازرگانی - مالی

استادیار

5

احمد اصلی زاده

دکتری

مدیریت صنعتی - سیستمها

استادیار

6

محمدحسین تابش

دکتری

مدیریت صنعتی - تولید

استادیار

7

محسن محمدی

دکتری

مدیریت صنعتی – OR

استادیار

8

علی نوبری تبریزی

دکتری

مدیریت صنعتی - تولید

استادیار

9

رامبد باراندوست

دکتری

مدیریت صنعتی - تولید

استادیار

10

محمدرضا بابایی

دکتری

مدیریت دولتی منابع انسانی

استادیار

11

میرمهرداد پیدایی

دکتری

مدیریت دولتی منابع انسانی

استادیار

12

شهرزاد چیت ساز

دکتری

مدیریت بازرگانی - بازاریابی

استادیار

13

حمید سعیدی

دکتری

مدیریت بازرگانی - بازاریابی

استادیار

14

عبدالمجید دهقان

دکتری

مدیریت مالی

استادیار

15

عباس خدادادی

دکتری

مدیریت بازرگانی -

استادیار

16

خسرو نادری هشی

دکتری

مدیریت بازرگانی

استادیار

17

علی سانح شره جینی

دانشجوی دکتری

برنامه ریزی سیستمها

مربی

18

غلامرضا سقایی

دانشجوی دکتری

اقتصاد

مربی

19

عباس هاشمی اسفیدواجانی

دانشجوی دکتری

مدیریت صنعتی

مربی

20

عباس اسدی

دانشجوی دکتری

مدیریت صنعتی

مربی

21

لیلا پارسا ضیاءبری

دانشجوی دکتری

مدیریت دولتی منابع انسانی

مربی

22

سهیلا داروئیان

دانشجوی دکتری

مدیریت دولتی منابع انسانی

مربی

23

سید ابوالقاسم هاشمی فراشاه

کارشناسی ارشد

مدیریت امور پرسنلی

مربی