اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۷۲۲۴
اعضای هیات علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای هیئت علمی گروه حسابداری 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه های تحقیقاتی و فعالیتی

1

حمید رضا حبیبی

دکترا

حسابداری

استادیار

مالی و حسابداری

2

وجیهه رحمتی

دانشجوی دکتری

حسابداری

بورسیه دکتری

مالی و حسابداری

3

ناهید مهدیزاده

دانشجوی دکتری

حسابداری

مربی

مالی و حسابداری

4

محمد جهانگیریان

دانشجوی دکتری

حسابداری

مربی

مالی و حسابداری

5

مهران اعرابی

دانشجوی دکتری

حسابداری

 

مربی

مالی و حسابداری

6

سید محمد صادق بهشتی

دانشجوی دکتری

حسابداری

 

مربی

مالی و حسابداری

7

حدیثه حاج مراد خانی

دکتری

حسابداری

 

استاد یار

مالی و حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای هیئت علمی گروه مدیریت:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه های تحقیقاتی و فعالیتی

1

منصور صمدی

دکتری

مدیریت بازرگانی

دانشیار

بازاریابی

2

محمدرضا عسگری

دکتری

مدیریت بازرگانی

دانشیار

مالی

3

نازنین پیله وری

دکتری

مدیریت صنعتی

دانشیار

تولید و عملیات

4

احمد اصلی زاده

دکتری

مدیریت صنعتی

استادیار

طراحی سیستم

5

اعظم سلیمانی

دکتری

مدیریت بازرگانی

استادیار

مالی

6

حمید سعیدی

دکتری

مدیریت بازرگانی

استادیار

بازاریابی

7

شهرزاد چیت ساز

دکتری

مدیریت بازرگانی

استادیار

بازاریابی

8

عباس خدادادی

دکتری

مدیریت استراتژیک

استادیار

طراحی استراتژیک

9

عبدالمجید دهقان

دکتری

مدیریت مالی

استادیار

مالی

10

رامبد باراندوست

دکتری

مدیریت صنعتی

استادیار

کار تیمی

11

علی نوبری تبریزی

دکتری

مدیریت صنعتی

استادیار

تولید و عملیات

12

محمدحسین تابش

دکتری

مدیریت صنعتی

استادیار

تولید و عملیات

13

میرمهرداد پیدایی

دکتری

مدیریت دولتی

استادیار

منابع نیروی انسانی

14

محمدرضا بابایی

دکتری

مدیریت دولتی

استادیار

منابع نیروی انسانی

15

خسرو نادری هشی

دکتری

مدیریت منابع انسانی

استادیار

منابع نیروی انسانی

16

محسن محمدی

دکتری

مدیریت صنعتی

استادیار

تحقیق در عملیات

17

سهیلا داروئیان

دکتری

مدیریت دولتی

مربی

منابع نیروی انسانی

18

لیلا پارساضیابری

دکتری

مدیریت دولتی

مربی

منابع نیروی انسانی

19

علی سانح شره جینی

دانشجوی دکتری

مهندسی صنایع

مربی

طراحی سیستم

20

غلامرضا سقایی

دانشجوی دکتری

اقتصاد

مربی

اقتصاد

21

سیدعباس هاشمی اسفیدواجانی

دانشجوی دکتری

مدیریت امور فرهنگی

مربی

برنامه ریزی نیروی انسانی

22

ابوالقاسم هاشمی فراشاه

فوق لیسانس

مدیریت منابع انسانی

مربی

------

 

 

 

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۸